פתיחת תפריט הנגישות  

אימוץ בנייה ירוקה בעיריות פורום ה-15

היעדר מדיניות ממשלתית סדורה בנושא הבנייה הירוקה הובילה למצב בו עיריות שונות החלו לפעול עצמאית ובנפרד ליצירת מדיניות עירונית בתחום, בעיקר באמצעות כתיבת הנחיות לתוכניות תב"ע ולהוצאת היתרי בנייה.

כצעד ראשון להתמודדות ולקידום הנושא, החליטו באוגוסט 2011 ראשי עיריות פורום ה-15 על אימוץ כלים מיידיים לבנייה ירוקה ("החלטת ראשי הערים הראשונה").
בהמשך לכך, ביוני 2013 החליטו ראשי עיריות פורום ה-15 על אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה ("החלטת קרשי הערים השנייה").

בסגרל מימין, מפורטת פעילות פורום ה-15 לאימוץ ויישום התקן הישראלי לבנייה ירוקה בערים.

חדשות ועדכונים