פתיחת תפריט הנגישות  

ביזור סמכויות בסביבה וקיימות

ב-3.6.2008 אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים), התשס"ח- 2008, שמטרתה להקנות לרשויות המקומיות את הסמכות לאכוף חיקוקים בתחום איכות הסביבה, מתוך הכרה בחשיבות האכיפה על ידי הרשויות המקומיות ובצורך בהרחבת סמכויות האכיפה החסרות במצב הקיים.

הצעת החוק אושרה בתום תהליך ממושך של פעילות בכנסת ומול משרדי הממשלה, בין השאר, כחלק ממהלך כולל של פורום ה-15 להביא לביזור סמכויות בינמשרדי נרחב לערים העצמאיות ולרשויות המתפקדות ברמת ניהול גבוהה.

ההסדרים החשובים והמרכזיים בחוק הנם: מתן סמכות לראש הרשות להסמיך פקחים מבין עובדי הרשות המקומית, שיקבלו הכשרה מתאימה ויעמדו בתנאי כשירות ; סמכויות הפקחים העירוניים הורחבו והן כוללות, בין השאר, גם סמכויות חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים; הקנסות שיוטלו בשל הפעלת הסמכויות יועברו לקופת הרשות המקומית ; תיקון שורה ארוכה של דברי חקיקה סביבתיים, כגון: פקודת המכרות, פקודת בריאות העם, חוק שמירת הניקיון, חוק הקרינה הבלתי מייננת ועוד, כך שעל אכיפתם תופקדנה כעת גם הרשויות המקומיות.

ניתן לעיין בנוסח החוק בקובץ המצורף מטה. 

חדשות ועדכונים

 • פורום ה-15 פרסם להערות מסמך המלצות לרשויות המקומיות בנושא אסטרטגיות לבניית חוסן עירוני בשגרה ובחירום

  קרא עוד >>
 • חג שמח מפורום ה-15

  קרא עוד >>
 • 17.3.20 - בשל משבר הקורונה עבר פורום ה-15 למתכונת חירום

  קרא עוד >>
 • השלטון המקומי: נסרב לממן הגדלת תקציב המועצות הדתיות ב-60 מיליון שקלים

  קרא עוד >>
 • השלטון המקומי נגד מבחני המיצ"ב

  קרא עוד >>
 • פורום ה-15 פתח את הקדנציה במליאת ראשי ערים חגיגית

  קרא עוד >>
 • השלטון המקומי נגד הצעת החוק לסגירת עסקים בשבת

  קרא עוד >>
 • "פורום ה-15 מציג רפורמה ברישוי עסקים: רישיון עסק לצמיתות

  קרא עוד >>
 • ראיון של מנכ"ל פורום ה-15 - "עירוניות זו הציוניות החדשה"

  קרא עוד >>
 • נוהל חדש: העסקת עובדים בחוזים אישיים בעיריות האיתנות לא תותנה באישורי משרדי הפנים והאוצר

  קרא עוד >>
 • אושר: רשויות מקומיות יוכלו לאכוף בנת"צים באמצעות מצלמות

  קרא עוד >>
 • פקחים עירוניים אוכפים את זכויות הדרך במדרכות ובשבילי האופניים

  קרא עוד >>
 • לרשימת החדשות המלאה >