פתיחת תפריט הנגישות  

בנייה ירוקה

כחלק מן המחויבות שלקחו על עצמן העיריות בחתימתן על אמנת האקלים של פורום ה-15, נערכו בכל הערים החברות במיזם זה סקרי פליטות עירוניים של גזי חממה. תוצאות סקרים אלו העלו כי מרבית פליטות גזי החממה בערים מקורן בצריכת אנרגיה במבנים (כ- 65% - 85% מסך הפליטות העירוניות(.
נתונים אלו הבהירו כי נדרש קידומו של תחום הבנייה הירוקה, כתחום מרכזי בפעולות הערים לצורך הפחתה ניכרת של פליטות גזי חממה, בשל הפוטנציאל הגדול הטמון בו לחסכון בצריכת אנרגיה.

העיסוק בתחום הבנייה הירוקה עולה בקנה אחד גם עם תפיסת היסוד של פורום ה-15, השואפת לפתח עירוניות איכותית ומתקדמת. בנייה ירוקה מספקת לתושבי העיר סביבת מגורים, פנאי ותעסוקה איכותית ובריאה יותר וחסכונית בצריכת משאבים. הדבר מהווה צעד נוסף לפיתוחן של ערי ישראל כערים מקיימות ובעלות חוסן עירוני ואף מעמידה אותן בשורה אחת עם ערים מובילות ברחבי העולם המקיימות מהלכים דומים.
לאור האמור, פועל פורום ה-15 לקידום הנושא בכמה ערוצים: הפעלת הפורום העירוני לבנייה ירוקה של פורום ה-15; קידום אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריותעבודה מול משרדי הממשלה הרלוונטים להסרת חסמים ולקידום תמריצים לבנייה ירוקה; השתתפות כחברים פעילים במועצה הישראלית לבנייה ירוקההשתתפות בכנסים מקצועיים; ריכוז ידע ומידע מקצועיים בתחום הבנייה הירוקה ועוד.

חדשות ועדכונים

  • עיריית רמת גן, נתניה ותל אביב-יפו הצטרפו לערים ברחבי העולם והאירו את בנייני העירייה ומונומנטים מרכזיים בעיר באור ירוק כסמל להמשך מחויבותן להסכם פריז

    קרא עוד >>
  • אות "הגלובוס הירוק" על מצוינות סביבתית הוענק לפורום ה-15 בטקס מיוחד בכנסת

    קרא עוד >>
  • לרשימת החדשות המלאה >