פתיחת תפריט הנגישות  

בנייה ירוקה

כחלק מן המחויבות שלקחו על עצמן העיריות בחתימתן על אמנת האקלים של פורום ה-15, נערכו בכל הערים החברות במיזם זה סקרי פליטות עירוניים של גזי חממה. תוצאות סקרים אלו העלו כי מרבית פליטות גזי החממה בערים מקורן בצריכת אנרגיה במבנים (כ- 65% - 85% מסך הפליטות העירוניות(.
נתונים אלו הדגישו את הצורך בקידום תחום הבנייה הירוקה כתחום מרכזי בפעולות הערים לצורך הפחתה ניכרת של פליטות גזי חממה.
קידום תחום הבנייה הירוקה עולה בקנה אחד גם עם תפיסת היסוד של פורום ה-15, השואפת לפתח עירוניות איכותית ומתקדמת. בנייה ירוקה מספקת לתושבי העיר סביבת מגורים, פנאי ותעסוקה איכותית ובריאה יותר וחסכונית בצריכת משאבים. הדבר מהווה צעד נוסף לפיתוחן של ערי ישראל כערים מקיימות ובעלות חוסן עירוני ואף מעמידה אותן בשורה אחת עם ערים מובילות ברחבי העולם המקיימות מהלכים דומים.
לאור האמור, פועל פורום ה-15 לקידום הנושא בכמה ערוצים: הפעלת הפורום העירוני לבנייה ירוקה של פורום ה-15; אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריותעבודה מול משרדי הממשלה הרלוונטים להסרת חסמים ולקידום תמריצים לבנייה ירוקה; השתתפות כחברים פעילים במועצה הישראלית לבנייה ירוקההשתתפות בכנסים מקצועיים; ריכוז ידע ומידע מקצועיים בתחום הבנייה הירוקה ועוד.

חדשות ועדכונים

 • ריאיון עם מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות בפורום ה-15, בו היא מפרטת את עיקרי תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

  קרא עוד >>
 • מומחה העירוניות גיל פנלוסה ביקר בישראל לרגל השקת תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • עירוני זה הירוק החדש: פורום ה-15 משיק את תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

  קרא עוד >>
 • צוינו אירועי Parking Day בארבע ערים

  קרא עוד >>
 • עיריית רמת גן, נתניה ותל אביב-יפו הצטרפו לערים ברחבי העולם והאירו את בנייני העירייה ומונומנטים מרכזיים בעיר באור ירוק כסמל להמשך מחויבותן להסכם פריז

  קרא עוד >>
 • אות "הגלובוס הירוק" על מצוינות סביבתית הוענק לפורום ה-15 בטקס מיוחד בכנסת

  קרא עוד >>
 • לרשימת החדשות המלאה >