פתיחת תפריט הנגישות  

דיור בר השגה – ביקור משלחת מומחים מבוסטון

במהלך חודש מרץ הגיעה ארצה משלחת מומחים בנושא דיור בר השגה מבוסטון, מסצ’וסטס. תמהיל המשלחת היה מגוון הן מבחינת הגופים אליהם משתייכים חבריה (משרד השיכון, עיריית בוסטון, חברות פרטיות, מלכ"רים ואקדמיה) והן מבחינת ההיבטים המקצועיים שהיא מכסה (משפטי, כלכלי, יזמי, תפעולי, תכנוני).
ביקור המשלחת הינו יוזמה משותפת למועצת קשרי הקהילה היהודית בבוסטון (JCRC), שגם מימנה את המשלחת, וכן הקואליציה לדיור בר השגה בישראל, ובייחוד דר’ אמילי סילברמן מהמרכז לחקר העיר והאזור בטכניון וגורמים נוספים. מטרת המשלחת הייתה ללמוד וללמד, וכן ליצור תשתית קשרים נגישה לשיח מומחים בתחום. 

במהלך המשלחת נערכו סיורים בחיפה, ת"א-יפו וירושלים, מפגשי מומחים וישיבות עם נבחרי ציבור ובהם רון חולדאי, ראש עיריית ת"א-יפו ויו"ר פורום ה-15. 
מתוך רצון ללמוד ממערך קיים ומצליח ולייצר בסיס משותף לשיח המשך בין גורמים מהשלטון המקומי והשלטון המרכזי ערך פורום ה-15, בשיתוף מרכז השלטון המקומי ומארגני המשלחת – דר’ חיים פליאקוב (לשעבר מנכ"ל משרד השיכון), דר’ אמילי סילברמן ושרה קריימר, סדנא שעסקה בדיור בר השגה והתחדשות עירונית בדגש על תפקידי השלטון המקומי ושותפויות עם מגזרים נוספים. 

הסדנא התקיימה ביום ד’, כז’ באדר תשע"ב, 21.03.2012 במשרדי מרכז השלטון המקומי.
בסדנא לקחו חלק כאמור אנשי המשלחת, נבחרי ציבור וגורמים בכירים מטעם השלטון המקומי וכן אנשי מקצוע מטעם הממשלה. לאחר הצגת המודל של עיריית בוסטון: חלוקת התפקידים בין הסקטורים השונים, שהועברה על ידי גב’ אווילין פרידמן, מנהלת תחום דיור ופיתוח שכונתי בעיריית בוסטון, התקיים דיון פתוח ופורה שעסק בשאלות של מימון, ניהול ותחזוקה, קריטריונים לזכאות, טווחי זמנים ריאליים ואופטימאליים, מנגנוני שיתוף פעולה, פתרונות שכירות לעומת בעלות ועוד. 
בסיכומו של המפגש חזרו והדגישו אנשי המשלחת שלושה עקרונות קריטיים לטענתם לקידום דיור בר השגה. 

הראשון, שיתוף פעולה בין-מגזרי – ברמת המימון, התכנון והיישום, ובין כלל המגזרים (ממשלה, שלטון מקומי, מגזר פרטי, מלכ"רים, ותושבים).
השני, סבסוד ממשלתי – מדובר בהכרח שבלעדיו לא ניתן יהיה לתמרץ יזמים ולהפוך את הפרויקטים לכדאיים. בעניין הסבסוד טענו חברי המשלחת כי שיטת התמריצים עדיפה על מענקים (סבסוד עקיף ולא ישיר). עם זאת, במקרים ספציפיים, בייחוד בשכונות קשות, יש יתרון דווקא למענק ישיר. 
השלישי, תפקיד ההנהגה המקומית – לטענת המשלחת ללא תעדוף גבוה של הנושא ברמת ההנהגה המקומית, המחויבת לקידום מדיניות המעודדת ויוזמת דיור בר השגה, הרי שלא ניתן יהיה ליישמו בסופו של דבר. מדובר בתנאי הכרחי (אם כי לא מספיק).
עם תום הביקור הוחלט להמשיך ולקדם את הנושא בין היתר במסגרת ועדת דיור בר השגה בראשותו של ראש עיריית טירת הכרמל, מר אריה טל, שעתידה לבקש להמשיך ולקדם את סוגיית הסמכת השלטון המקומי בתכנון וייזום בנושא, ולהעלות את סוגיית הסבסוד מול הממשלה. 

להלן קישור לריאיון עם נציגי המשלחת בכלכליסט וסיקור על ביקור המשלחת בעיתון הארץ במדור גלריה.

חדשות ועדכונים