פתיחת תפריט הנגישות  

מאבק מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 - חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2017-2018

בתחילת אוגוסט 2016 פורסמו הצעות "המחליטים" שיכללו בחוק ההסדרים ובתקציב המדינה, ובהן רשימה של גזרות מתוכננות, בהן:
 • הקמת קרן להלאמת כספי הארנונה הממשלתיים.
 • העמקת התקצוב הדיפרנציאלי בחינוך.
 • פגיעה בכספי קרן הניקיון המגיעים מהיטל ההטמנה (הלאמת 35% מהכספים).
 • הפחתת רגולציה לרישוי עסקים תוך פגיעה במעמד העיריות ובהכנסותיהן (אי התנית מתן רישיון עסק ומתן אישור לשימוש חורג בתשלום היטל השבחה).
 • העברת מיליארד ₪ ממפעל הפיס לאוצר המדינה. 
בתאריך 10.8.16 הנהלת מרכז השלטון המקומי החליטה על יציאה למאבק בנושא והשבתה של הרשויות המקומיות החל מה-31.8.16.

בעקבות זאת שונו חלק מהסעיפים בחוק ההסדרים ובהצעת התקציב, בהם:
 • כספי הארנונה הממשלתיים: בוטלה הלאמת כספי הארנונה הממשלתיים. תחת זאת הוחלט על ביטול התשלומים המוגדלים ל"ערי עולים" והעברת סכום ייעודי זה (270 מלש"ח), בנוסף ל-230 מלש"ח תוספתיים, לקרן שתחלק את הכסף לרשויות המקומיות (ע"פ קריטריונים שיגובשו בידי שרי הפנים והאוצר, בהתאם למשתנים סוציו-אקונומיים).
 • תחום החינוך:
  • בוטל קיצוץ שעת הוראה במערכת החינוך לצורך סבסוד חינוך בלתי פורמלי.
  • לא אושרה בממשלה ההצעה להחלת תקצוב דיפרנציאלי על שעות הוראה בבתי ספר תיכוניים (ע"פ מדד טיפוח בית ספרי). תחת זאת הוחלט להקים ועדה לבחינת הנושא.
  • לא אושרה בממשלה ההצעה להעצמת סמכויות מנהלים בבי"ס שבניהול עצמי. תחת זאת הוחלט לבצע פיילוט בנושא.
 • הפחתת רגולציה לרישוי עסקים: הצעת ההחלטה אושרה בממשלה, אך האוצר מציע ליתן סמכויות מכוח פקודת המיסים גביה בנוגע להיטל ההשבחה.
 • כספי קרן הניקיון: בוטלה הפחתת 40 מלש"ח מתקציב המשרד להגנ"ס על חשבון כספי הקרן, וכן, ככל הנראה, בוטלה הכוונה להרחיב את המטרות שלשמן ניתן יהיה לעשות שימוש בכספי הקרן. 
לאור זאת, הודיע מרכז השלטון המקומי כי הרשויות המקומיות לא ישבתו ב-31.8.16 ושנת הלימודים נפתחה כסדרה. 

חדשות ועדכונים

 • פורום ה-15 פרסם להערות מסמך המלצות לרשויות המקומיות בנושא אסטרטגיות לבניית חוסן עירוני בשגרה ובחירום

  קרא עוד >>
 • חג שמח מפורום ה-15

  קרא עוד >>
 • 17.3.20 - בשל משבר הקורונה עבר פורום ה-15 למתכונת חירום

  קרא עוד >>
 • השלטון המקומי: נסרב לממן הגדלת תקציב המועצות הדתיות ב-60 מיליון שקלים

  קרא עוד >>
 • השלטון המקומי נגד מבחני המיצ"ב

  קרא עוד >>
 • פורום ה-15 פתח את הקדנציה במליאת ראשי ערים חגיגית

  קרא עוד >>
 • השלטון המקומי נגד הצעת החוק לסגירת עסקים בשבת

  קרא עוד >>
 • "פורום ה-15 מציג רפורמה ברישוי עסקים: רישיון עסק לצמיתות

  קרא עוד >>
 • ראיון של מנכ"ל פורום ה-15 - "עירוניות זו הציוניות החדשה"

  קרא עוד >>
 • נוהל חדש: העסקת עובדים בחוזים אישיים בעיריות האיתנות לא תותנה באישורי משרדי הפנים והאוצר

  קרא עוד >>
 • אושר: רשויות מקומיות יוכלו לאכוף בנת"צים באמצעות מצלמות

  קרא עוד >>
 • פקחים עירוניים אוכפים את זכויות הדרך במדרכות ובשבילי האופניים

  קרא עוד >>
 • לרשימת החדשות המלאה >