פתיחת תפריט הנגישות  

מדיניות הקצאה וניהול הקרקעות החקלאיות

מזה שנים רבות שמדיניות הקצאת וניהול הקרקעות החקלאיות אינה הולמת עוד את זמננו אנו ונשענת למעשה על תפיסות וצרכים כפי שהיו בשנות ה-50 וה-60, קרי - שנות ההקמה של המדינה הצעירה.
במלאת 100 שנים להתיישבות החקלאית קיבלה ממשלת נתניהו החלטה חגיגית לבחון מחדש את מדיניות הממשלה בנושא זה ולשם כך הקימה ועדה מקצועית בראשותו של מנכ"ל משרד המשפטים, דר’ גיא רוטקופף, וחברים בה: מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן; מנכ"ל משרד החקלאות, יוסי ישי; המשנה ליועמ"ש לממשלה, עו"ד שרית דנה; נציגי אגף התקציבים באוצר; וכן שני נציגי ציבור - פרופ’ נעמי כרמון ופרופ’ חיים זנדברג.
מנדט הועדה לעסוק בנושאים הבאים - מכסות הקרקע לעיבוד חקלאי; זכות ייזום של המחזיק בקרקע חקלאית בנחלה ובמשבצת; שיעור אופטימלי של דמי החכירה; הקשר בין הקצאת קרקע למגורים בישובים חקלאיים להקצאתה במסגרת משטר הנחלות; יחסי החקלאים והמתיישבים בקרקע החקלאית עם רשות מקרקעי ישראל; ויכולת מינוף הקרקע החקלאית כבטוחה לאשראי בנקאי.
פורום ה-15, כנציגם של הערים הגדולות בישראל, הוזמן להופיע בפני הועדה ולהציג את עמדותיו והמלצותיו הרשמיות. בדצמבר 2011 הופיעו יו"ר פורום ה-15, ראש עיריית נתניה ומנכ"ל פורום ה-15 בפני הועדה והדגישו את המסרים וההמלצות העיקריים המופיעים בפירוט בנייר העמדה.
לטענתנו, התפיסה הארכאית עליה נשענת המדיניות הנוכחית אינה הולמת עוד את הצרכים והמאפיינים של מדינתנו שהשתנו באופן ניכר. במקום להמשיך ולהשריש את האתוס הישן בו המשימה הראשית והעיקרית הייתה לכבוש את האדמה ולתעדף, ללא הכרה בהבדלים הגיאוגרפיים, דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים, את המגזר החקלאי, יש לעדכן את העקרונות הראשיים ומהם לגזור מדיניות הולמת ועדכנית יותר.
ואילו כיום, ישראל הינה מדינה מעוירת שבה למעלה מ-90% מאוכלוסייתה הינה עירונית. כמו כן, לאחר למעלה מעשור של שינויים ועדכונים במערך התכנון, באופן המתכתב עם המגמות הבולטות בעולם והשינויים שהתרחשו עלינו במדינה (כאמור - דמוגרפיים, סביבתיים, ערכיים, כלכליים ועוד), חשוב ליצור הלימה ותיאום בין שתי הזרועות הללו - תכנון והקצאת קרקעות ולעדכן את האחרונה.
עיקרי השיקולים וההמלצות העקרוניות על פי פורום ה-15:
1. הבטחת חוסנו החברי והכלכלי של המגזר העירוני בתעסוקה, מסחר ומגורים ולפעול לצמצום השפעות הפרבור.
2. וידוא הימצאותם של שטחים ציבוריים פתוחים מסביב לערים, וכן קיומם של רצועות חיץ ורצף נופי כפי שמורה תמ"א 35.
3. הקפדה על העדיפות התכנונית שניתנה לריכוזים העירוניים בתמ"א 35.
4. הגברת מנגנוני האכיפה והבקרה.
5. יצירת מנגנוני תיאום ושיתוף בין מערך התכנון למערך הקצאת הקרקעות. דגש מיוחד ניתן לנציגי השלטון המקומי בכלל והערים הגדולות
בפרט ושילובם בועדות הקצאות הקרקעות השונות (מועדת פרוגרמות ועד לועדת השכרות מחוזית).
6. לפעול לחיזוק הפריפריה העירונית.
על השיקולים וההמלצות הקונקרטיות המורחבים יש לקרוא בנייר העמדה המפורט המצורף בקובץ מטה.

חדשות ועדכונים

 • עתיד העירוניות: איך תיראה ישראל בעשורים הבאים?

  קרא עוד >>
 • המרחב העירוני - השראה עולמית

  קרא עוד >>
 • ב- 23.12.2019 ייפתח המחזור השלישי של קורס "העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא"

  קרא עוד >>
 • עתיד העירוניות בישראל - ראיון עם מנכ"ל פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • יום עיון "המרחב הציבורי בעיר" 31.3.19

  קרא עוד >>
 • מדינה של מגדלים - חזון או אסון?

  קרא עוד >>
 • הסתיים המחזור השני של קורס העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא

  קרא עוד >>
 • אפליקציה לא יכולה לבנות עיר, תכנון עירוני נכון הוא הלב של העירוניות

  קרא עוד >>
 • "תוכנית תמ"א 38 לא נותנת מענה לרעידות אדמה"

  קרא עוד >>
 • "שכונות הענק בשולי הערים הן קטסטרופה" - ריאיון עם מנכ"ל פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • מאמרו של יו"ר פורום ה-15: "חוק דיור בר השגה - עבודה בעיניים"

  קרא עוד >>
 • הפאנל "לתכנן את עיר המחר" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • "ועדות התכנון המהיר הן הגוף הכי פשיסטי בישראל"

  קרא עוד >>
 • התנגדות להארכת פעילות הותמ"ל

  קרא עוד >>
 • כיצד צריך לתכנן את שכונות המגורים בישראל? ראיון עם מנכ"ל פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • עיריית רמת גן אישרה מדיניות עירונית ליישום תמ"א 38 בעיר

  קרא עוד >>
 • טור דעה של מנכ"ל פורום ה-15 - להעיר את "שכונות השינה"

  קרא עוד >>
 • "הותמ”ל היא עיוות תכנוני וחברתי ופגע רע לתכנון העירוני"

  קרא עוד >>
 • "אנשים מוכנים לגור בערים צפופות, אם באותן ערים יש איכויות נוספות", איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15, גלובס, יוני 2019

  קרא עוד >>
 • צפוף בעיר זה טוב - על עתיד הדיור בערי ישראל

  קרא עוד >>
 • צפוף בעיר זה טוב - על עתיד הדיור בערי ישראל

  קרא עוד >>
 • לרשימת החדשות המלאה >