פתיחת תפריט הנגישות  

ניהול עירוני בר-קיימא

אימוץ עקרונות הקיימות והגנת האקלים בחזון העירוני ובהתנהלות העירייה.

כיצד נשלב אסטרטגיה של קיימות בדפוסי הניהול והארגון של העירייה? 

כדי להשפיע על איכות החיים והסביבה העירונית באופן מהותי, יש לקדם את נושא הקיימות כתפיסה אסטרטגית מקיפה, רוחבית וחוצת-מחלקות, הבאה לידי ביטוי בתכניות העבודה של העירייה.

חדשות ועדכונים