פתיחת תפריט הנגישות  

פסולת בניין

פסולת הבניין המושלכת באופן פיראטי ברשות הרבים, הנה אחת מן הבעיות הקשות ביותר עמן מתמודדות הרשויות המקומיות בישראל בתחום הטיפול בפסולת מוצקה. כ- 80% מפסולת הבניין הנוצרת במסגרת פעולות בניה, הריסה ושיפוצים, אינה מגיעה כלל לאתרי הטיפול המוסדרים ומוצאת את דרכה לואדיות ולשטחים הפתוחים.

בשנת 2006 יזמו עמותת ’אדם טבע ודין’ ופורום ה-15 יוזמה לקידומן של תקנות להסדרת נושא פינוי פסולת הבניין ברשויות המקומיות. ליוזמה הצטרפו מאוחר יותר גם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.

התקנות המוצעות ביוזמה, מעבירות את הטיפול בפסולת הבניין לידי הרשויות המקומיות ובמקביל, מאפשרות להעמיד לרשויות המקומיות מקור מימון יציב והולם לשם תפעול מערך הסברה, פינוי ואכיפה.

ניתן לקרוא את הנוסח המוצע של התקנות, כמו גם את דברי ההסבר בקובץ המצורף משמאל.

בשנת 2010 החל המשרד להגנת הסביבה לקדם הצעת חוק ממשלתית המתבססת על המודל שהוצע בתקנות שניסחו פורום ה-15 ואדם טבע ודין. הצעת החוק, המהווה תיקון לחוק שמירת הניקיון, מעגנת את סמכותה של הרשות המקומית לפנות פסולת בניין בתחומה ולהסדיר את המנגנון באמצעותו הדבר יעשה, ובמקביל מאפשרת לרשות המקומית לגבות אגרה עבור הפעלת המנגנון האמור.

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה- 18 ועד להתפזרות הכנסת בחודש אוקטובר 2012, נמשכו הדיונים בהצעת החוק בועדת הפנים ואיכות הסביבה לקראת קריאה שנייה ושלישית. במהלך הדיונים צצו ועלו מספר מחלוקות עקרוניות בנוגע לנוסח ההצעה. עיקר המחלוקות נסובו סביב סוגיית אופי והיקף האחריות אשר תוטל על הרשות המקומית מכוח החוק וסוגיית גובה האגרה שתגבה מכוח החוק.

להרחבה בנושא, מצורפים לעמוד זה נוסח הצעת החקיקה אשר עברה בקריאה ראשונה , מסמכי העמדה של השלטון המקומי וכתבות שפורסמו בנושא.

חדשות ועדכונים

 • רייצ'ל גטר, מומחית בנייה ירוקה של מוסדות חינוך, השתתפה ביום עיון "מבני חינוך ירוקים" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • ריאיון עם מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות בפורום ה-15, בו היא מפרטת את עיקרי תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

  קרא עוד >>
 • מומחה העירוניות גיל פנלוסה ביקר בישראל לרגל השקת תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • עירוני זה הירוק החדש: פורום ה-15 משיק את תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

  קרא עוד >>
 • צוינו אירועי Parking Day בארבע ערים

  קרא עוד >>
 • עיריית רמת גן, נתניה ותל אביב-יפו הצטרפו לערים ברחבי העולם והאירו את בנייני העירייה ומונומנטים מרכזיים בעיר באור ירוק כסמל להמשך מחויבותן להסכם פריז

  קרא עוד >>
 • אות "הגלובוס הירוק" על מצוינות סביבתית הוענק לפורום ה-15 בטקס מיוחד בכנסת

  קרא עוד >>
 • לרשימת החדשות המלאה >