פתיחת תפריט הנגישות  

פסולת בניין

פסולת הבניין המושלכת באופן פיראטי ברשות הרבים, הנה אחת מן הבעיות הקשות ביותר עמן מתמודדות הרשויות המקומיות בישראל בתחום הטיפול בפסולת מוצקה. כ- 80% מפסולת הבניין הנוצרת במסגרת פעולות בניה, הריסה ושיפוצים, אינה מגיעה כלל לאתרי הטיפול המוסדרים ומוצאת את דרכה לואדיות ולשטחים הפתוחים.

בשנת 2006 יזמו עמותת ’אדם טבע ודין’ ופורום ה-15 יוזמה לקידומן של תקנות להסדרת נושא פינוי פסולת הבניין ברשויות המקומיות. ליוזמה הצטרפו מאוחר יותר גם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.

התקנות המוצעות ביוזמה, מעבירות את הטיפול בפסולת הבניין לידי הרשויות המקומיות ובמקביל, מאפשרות להעמיד לרשויות המקומיות מקור מימון יציב והולם לשם תפעול מערך הסברה, פינוי ואכיפה.

ניתן לקרוא את הנוסח המוצע של התקנות, כמו גם את דברי ההסבר בקובץ המצורף משמאל.

בשנת 2010 החל המשרד להגנת הסביבה לקדם הצעת חוק ממשלתית המתבססת על המודל שהוצע בתקנות שניסחו פורום ה-15 ואדם טבע ודין. הצעת החוק, המהווה תיקון לחוק שמירת הניקיון, מעגנת את סמכותה של הרשות המקומית לפנות פסולת בניין בתחומה ולהסדיר את המנגנון באמצעותו הדבר יעשה, ובמקביל מאפשרת לרשות המקומית לגבות אגרה עבור הפעלת המנגנון האמור.

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה- 18 ועד להתפזרות הכנסת בחודש אוקטובר 2012, נמשכו הדיונים בהצעת החוק בועדת הפנים ואיכות הסביבה לקראת קריאה שנייה ושלישית. במהלך הדיונים צצו ועלו מספר מחלוקות עקרוניות בנוגע לנוסח ההצעה. עיקר המחלוקות נסובו סביב סוגיית אופי והיקף האחריות אשר תוטל על הרשות המקומית מכוח החוק וסוגיית גובה האגרה שתגבה מכוח החוק.

במהלך שנת 2018 הגיש המשרד להגנת הסביבה, בליווי פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי, תזכיר חוק חדש בעניין הסדרת הטיפול בפסולת בניין, שעיקרו חיוב יצרני פסולת בניין (דיירים, משפצים וקבלנים) על התקשרות עם אתר קצה לצורך פינויה של הפסולת. 

לפי מודל זה, הרשות המקומית תהא מוסמכת לקבוע דרישות ותנאים להצבת המכולה. הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה בכנסת ב-31.10.2018. לחצו כאן לצפייה בנוסח הצעת החוק שאושר. החקיקה נקטעה בעקבות פיזור הכנסת.

חדשות ועדכונים

 • הסתיים מחזור תש"פ של תכנית המתמחים בעיריות פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • אושרו תקנות ארציות לבנייה ירוקה המבוססות על מתווה פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • ב- 10.1.2020 נפתח המחזור החמישי של תכנית מתמחי פורטר בעיריות פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • חד פעמי - לא בעיר שלי!

  קרא עוד >>
 • כיצד ניתן לחזק את הכלכלה והקהילה המקומית, ולשפר את המרחב הציבורי באמצעות שווקים עירוניים?

  קרא עוד >>
 • תקנות חדשות להקלה בהצללות שטחים ציבוריים

  קרא עוד >>
 • המכון החרדי למחקרי מדיניות פרסם מחקרים חדשים המצביעים על חשיבות החוסן הקהילתי.

  קרא עוד >>
 • מי אמר ששבילי אופניים לא יכולים להיות יצירתיים? מבחר פרויקטים מעניינים וחדשניים הוצגו בביאנלה השנייה לאופניים בהולנד.

  קרא עוד >>
 • העיריות אשקלון, באר שבע, הרצליה, כפר סבא, ראשון לציון ותל אביב-יפו זכו בתחרות היער העירוני שיזם משרד החקלאות.

  קרא עוד >>
 • 14.4.19 - עיריית רחובות הציגה תכנית עבודה אסטרטגית לאיכות הסביבה וקיימות במסגרת תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • יום עיון "המרחב הציבורי בעיר" 31.3.19

  קרא עוד >>
 • מנכ"ל פורום ה-15, קיים ריאיון אחד על אחד עם מר זאב ביילסקי, ראש מטה הדיור הלאומי, במסגרת כנס העשור של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

  קרא עוד >>
 • רייצ'ל גטר, מומחית בנייה ירוקה של מוסדות חינוך, השתתפה ביום עיון "מבני חינוך ירוקים" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • אות "הגלובוס הירוק" על מצוינות סביבתית הוענק לפורום ה-15 בטקס מיוחד בכנסת

  קרא עוד >>
 • ריאיון עם מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות בפורום ה-15, בו היא מפרטת את עיקרי תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

  קרא עוד >>
 • מומחה העירוניות גיל פנלוסה ביקר בישראל לרגל השקת תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • עירוני זה הירוק החדש: פורום ה-15 משיק את תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

  קרא עוד >>
 • צוינו אירועי Parking Day בארבע ערים

  קרא עוד >>
 • עיריית רמת גן, נתניה ותל אביב-יפו הצטרפו לערים ברחבי העולם והאירו את בנייני העירייה ומונומנטים מרכזיים בעיר באור ירוק כסמל להמשך מחויבותן להסכם פריז

  קרא עוד >>
 • לרשימת החדשות המלאה >