פתיחת תפריט הנגישות  

שלב מקדמי

השלב המקדמי נועד לסייע לעיריות בהנחת התשתית הארגונית והתקציבית לצורך עמידה בהתחיבויותיהן במסגרת אמנת האקלים. 
השלב המקדמי כולל את תתי השלבים הבאים:
 1. הקמת ועדת היגוי עירונית - בראשות ראש העירייה או מנכ"ל העירייה. תפקידיה של הועדה להוביל ולנהל את תהליך הכנת תכנית האב העירונית להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים (ראו "שלב התכנון"), וכן לפקח על התקדמותו ויישומו של תהליך זה. המלצת מטה פורום ה-15 הייתה להקים ועדת היגוי רחבה, המשלבת בתוכה את כלל הגורמים הרלבנטיים לתהליך מתוך העירייה וכן לשקול לשלב גורמים חיצוניים כגון נציגי ממשלה, נציגים מגופים ציבוריים, נציגים מארגוני סביבה וכן נציגי תושבים. כמו כן, מטה פורום ה-15 המליץ להקדים ולמנות רפרנט/מנהל מבין עובדי/מנהלי העירייה, לצורך ריכוז פעילותה של ועדת ההיגוי העירונית ולצורך ניהול וקידום שוטף של התהליך.
 2. סדנת הכשרה מרוכזת לועדת ההיגוי במאי 2008 התקיימה סדנת הכשרה בת יומיים בנושא מיפוי, חישוב וצמצום פליטות גזי חממה ומזהמי אויר בערים. הסדנה יועדה לנציגי ועדות ההיגוי העירוניות, שהוקמו בכל עיר לצורך ניהול והובלת תהליך הכנת תוכנית האב העירונית להפחתת זיהום אויר ולהגנת אקלים.
  הסדנה התקיימה בשיתוף ובהדרכת המרכז לקיימות מקומית (במרכז השל לקיימות) וארגון ICLEI, אשר שניים מנציגיו הגיעו לישראל לצורך ההכשרה. לעיון בחומרים שהוצגו במסגרת הסדנה לחצו כאן.
 3. אישור התקציב להכנת תכנית האב העירונית - מטה פורום ה-15 הגדיר מועד אחרון לאישור מסגרת התקציב עבור ההיערכות הפנים עירונית והן לעצם עריכת הסקר ותכנית האב העירונית. עוד הומלץ לעיריות להביא את נושא אישור התקציב, וכן את עצם כניסת העירייה לתהליך זה, לידיעתה/אישורה של מועצת העירייה. החלטת מליאת הרשות תהווה נקודת התחלה לתהליך הפנים-עירוני ותסמל את התחייבות העירייה ומועצת העירייה להובלת שינוי משמעותי כולל בנושא זיהום האוויר והגנת האקלים.
 4. בחירת חברת ייעוץ/צוות ייעוץ מקצועי לתכנון והכנת התכנית - ועדת ההיגוי בכל עירייה תבחר לעצמה חברת ייעוץ או צוות-יעוץ מקצועי, שיש לו את המומחיות הדרושה להכנת תכנית האב העירונית להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים. מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 הקים מאגר צוותי-ייעוץ מרכזי, במטרה לסייע לעיריות החתומות על האמנה להתקשר עם צוות-ייעוץ מקצועי, בעל המומחיות הדרושה לביצוע סקר הפליטות העירוני ולהכנת תוכנית האב העירונית להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים, כנדרש במסגרת שלב התכנון במתווה יישום האמנה.
  ועדת המכרזים של פורום ה-15 והחברה למשק וכלכלה, אישרה אחד-עשר צוותי-ייעוץ אשר ענו על הדרישות המחמירות שנדרשו במסגרת ה- RFP שפורסם בנושא. צוותי-הייעוץ שאושרו כוללים מומחים מן השורה הראשונה בתחומם בארץ, ממגוון התחומים הנדרשים לצורך הכנת תוכנית האב העירונית: מומחים מתחום האנרגיה, תכנון ערים, תחבורה, איכות אוויר, כלכלה ומשפט; כולם בעלי השכלה פורמאלית ונסיון מעשי מוכח ועשיר בתחומים האמורים, בדגש על היבטים סביבתיים ומוניציפאליים. בקבצים המצורפים ניתן לעיין בדרישות ה-RFP וברשימת אחד עשר הצוותים שאושרו במסגרתו.

חדשות ועדכונים

 • עיריית רמת גן, נתניה ותל אביב-יפו הצטרפו לערים ברחבי העולם והאירו את בנייני העירייה ומונומנטים מרכזיים בעיר באור ירוק כסמל להמשך מחויבותן להסכם פריז

  קרא עוד >>
 • אות "הגלובוס הירוק" על מצוינות סביבתית הוענק לפורום ה-15 בטקס מיוחד בכנסת

  קרא עוד >>
 • לרשימת החדשות המלאה >