פתיחת תפריט הנגישות  

שלב התכנון - סקרים ותכניות אב

שלב התכנון כלל מספר תתי שלבים, כאשר העיקריים שבהם היו הכנת סקרי מצאי הפליטות העירוניים לשנים 2000 ו-2007 וכן הכנת תכניות האב העירוניות להפחתת פליטות. פירוט על שני שלבים אלה ניתן למצוא בתפריט שמשמאל תחת "סקרי פליטות" ו"תכניות אב עירוניות להפחתת פליטות", בהתאמה.
מעבר לכך, נכללו שלבים נוספים בשלב התכנון:

  1. הגדרת חזון ומדיניות - וועדות ההיגוי העירוניות הונחו לגבש את מדיניותן וחזונן בנוגע להפחתת זיהום האוויר והגנת האקלים בעיר וזאת על סמך תוצאות סקרי מצאי הפליטות העירוניים, וכן על סמך ניתוח נתוני הרקע של העיר. כמו כן, התבקשו הוועדות להגדיר נושאים מרכזיים וסדרי עדיפויות להמשך טיפול במסגרת הכנת תכנית האב העירונית.
  2. הגדרת יעדי הפחתה כמותיים - 20% לפחות, עד שנת 2020 - וועדות ההיגוי העירוניות והעירייה הונחו להגדיר ולקבוע יעד כמותי של הפחתת פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר בעיר - בהתאם לשנות היעד הבאות: 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. על-פי ההתחייבות שנחתמה באמנה, יעד זה להפחתת זיהום אוויר והגנת אקלים יהיה בשיעור שלא יפחת מצמצום של 20% בפליטת גזי חממה עד לשנת 2020 (בהתייחס לשנת 2000 - שתהווה את שנת הבסיס לצורך תחשיבי הפליטה בערים).
  3. כניסה לפרויקטים שזמינותם מיידית - וועדות ההיגוי העירוניות הונחו לזהות פרויקטים שזמינותם המעשית גבוהה, ושניתן להוציאם אל הפועל באופן מיידי, ללא צורך בהקצאת משאבים ניכרת, עוד בשלב התכנון. לאחר זיהוי הפרויקטים מן הסוג הזה, הומלץ כי ועדת ההיגוי העירונית תפעל ליישומם המהיר, ולא תמתין עד לסיום המלא של תהליך הכנת תכנית האב העירונית. דוגמאות לפרויקטים הניתנים ליישום מהיר וזול: קידום פרויקטים שתוכננו זה מכבר ותואמים את מטרות התכנמית, אולם נדחקו בעבר לשוליים של סדר העדיפויות, לטובת פרויקטים אחרים; תמרוץ עובדי העירייה להגיע למקומות העבודה באמצעים חלופיים לרכב הפרטי; פעילויות מיידיות לצמצום צריכת החשמל במוסדות העירייה.

חדשות ועדכונים

  • עיריית רמת גן, נתניה ותל אביב-יפו הצטרפו לערים ברחבי העולם והאירו את בנייני העירייה ומונומנטים מרכזיים בעיר באור ירוק כסמל להמשך מחויבותן להסכם פריז

    קרא עוד >>
  • אות "הגלובוס הירוק" על מצוינות סביבתית הוענק לפורום ה-15 בטקס מיוחד בכנסת

    קרא עוד >>
  • לרשימת החדשות המלאה >