פתיחת תפריט הנגישות  

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

ב-18 במרץ 2014 אושר בכנסת החלק הראשון של הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, במסגרת תיקון 101 לחוק.
 
עיקרי החוק:
- ביזור סמכויות לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה.
- הגברת שקיפות בעבודת הוועדות ויצירת כלים לפיקוח ובקרה עליהן, לרבות הקצבת זמנים לקבלת החלטות בוועדות המקומיות והמחוזיות.
- הקמת מכוני בקרה לבדיקה מקצועית של היתרי הבנייה.
- תמיכה תקציבית מבוקרת וייעודית בוועדות המקומיות.
ועוד.
 
מאז אושר החוק מעורב פורום ה-15 בהתקנת התקנות מכוח החוק, במטרה להביא להטמעה יעילה של הוראות החוק השונות.
 
רצ"ב:
- נוסח תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, כפי שפורסם ברשומות.
- עיקרי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה (מסמך של מינהל התכנון).

חדשות ועדכונים