פתיחת תפריט הנגישות  

פורומים ניהוליים ומקצועיים

בראש פורום ה-15 עומדת מליאת ראשי הערים של העיריות החברות בפורום, שמהווה הלכה למעשה את מועצת המנהלים של פורום ה-15. המליאה מתכנסת מספר פעמים בשנה לדיונים בנושאים השונים שעל סדר היום הציבורי ולמפגשים עם שרי הממשלה וגורמים בכירים נוספים. 

בנוסף, קיימים בפורום ה-15 פורומים מקצועיים של בעלי תפקידים שונים בעיריות – מנכ"לים, גזברים, מהנדסי עיר, מנהלי חינוך, יועצים משפטיים ועוד. תפקיד הפורומים הללו הוא למפות את הצרכים המקצועיים העולים מן השטח ומן העיריות, לבצע בדיקות היתכנות לפתרונות אפשריים ולהביא את המלצותיהם למליאת ראשי הערים. כאשר עולה הצורך, הפורומים המקצועיים גם מקדמים תיקוני חקיקה או מונעים חקיקה אשר עתידה לפגוע בערים הגדולות.

מידע עדכני בנושא פורומים ניהוליים ומקצועיים
פורום עוזרות ועוזרי ראשי ערים ומנכ"לים