פתיחת תפריט הנגישות  

דרושים/ות - פורום ה-15

משרות בפורום ה-15 - הארכת מועד הגשה

1. ממלא/ת מקום מנהלת תחום סביבה וקיימות בפורום ה-15
מקום העבודה: משרדי פורום ה-15 בתל אביב.
אופן ההתקשרות: משרה זמנית לתקופה של 5-4 חודשים, עם אופציה להארכה.
מועד העסקה: מאי 2018.
 
תיאור התפקיד: ניהול פעילות פורום ה-15 בתחומי הסביבה והקיימות, בדגש על ליווי יישומה של תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" בעיריות הפורום; ריכוז והנגשת מידע ופיתוח כלים והכשרות; ארגון והפקת אירועים, ימי עיון, הכשרות והדרכות של הפורום בתחומי הסביבה והקיימות; ייעוץ, הכנת ניירות עמדה ומתן חוות דעת בנושאים רלבנטיים; ייזום פרויקטים בעיריות החברות באמנה ומול משרדי הממשלה; ניהול שוטף של נושא הבנייה הירוקה; ריכוז תכנית המתמחים לקיימות עירונית בעיריות; ניהול צוות של עובדת קבועה נוספת ויועצים חיצוניים קבועים ומשתנים * ועוד.

לחצו כאן לתיאור התפקיד והדרישות וכן לאופן הגשת המועמדות.

2. ממלא/ת מקום עוזרת מנכ"ל בפורום ה-15
מקום העבודה: משרדי פורום ה-15 בתל אביב.
אופן ההתקשרות: משרה זמנית לתקופה של 6-5 חודשים, עם אופציה להארכה. 
מועד העסקה: מאי 2018.
 
תיאור התפקיד: סיוע מקצועי צמוד למנכ"ל הפורום בקידום וניהול תכנית העבודה והנושאים המקצועיים השונים, בדגש על תחומי החקיקה והרגולציה, תכנון ובנייה, אכיפה עירונית, ועוד * ליווי מקצועי של מנכ"ל הפורום מול גורמים בכירים במשרדי ממשלה, במוסדות התכנון ובעיריות, לרבות הכנת מסמכי רקע וניירות עמדה * פיקוח על עבודת המטה של פורום ה-15, לרבות מעקב אחר ביצוע החלטות הפורום, ריכוז העבודה המקצועית של הפורום בתחומים השונים, הפעלת היועצים המקצועיים של הפורום ועוד * סיוע מקצועי בייזום וקידום מפגשים, ימי עיון והכשרות של הפורום בתחומים השונים *  ועוד *
 
לחצו כאן לתיאור התפקיד והדרישות וכן לאופן הגשת המועמדות. 
****
 
את הבקשות יש לשלוח על פי ההנחיות המופיעות בקבצים להלן - לא יאוחר מיום א', 18 במרץ 2018, בשעה 18:00.
 
רק פניות מתאימות תענינה.