פורום ה-15::פורום הערים העצמאיות
קול קורא לטכנלוגיות העוסקות בחדשנות עירונית !
פורום ה-15 שם לו למטרה להקים מאגר של טכנולוגיות ופיתוחים חדשניים ופורצי דרך שמטרתם לייעל את עבודת העיריות, להוביל לחיסכון במשאבים ואנרגיה וכן לשפר את הקשר בין העירייה לבין התושבים.
לצורך כך, אנו מזמינים חברות שמפתחות טכנולוגיות להיענות לקול הקורא ולמלא פרטיהן בקישור הבא -
חברות שיימצאו על ידי פורום ה-15 מתאימות ורלוונטיות יוזמנו לפגישה ובהמשך ייתכן שגם למפגשי חדשנות בהם מוצגות טכנולוגיות בפני נציגי העיריות
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל פרומן-אידסס, עוזרת מנכ"ל ומנהלת פרויקטים, במייל info@forum15.org.il.

kol-kore.jpg

** יובהר ויודגש כי היענות לקול הקורא אינה מקימה חבות כלשהי של פורום ה-15, או של עיריות פורום ה-15, כלפי החברות, לרבות צירוף למאגר הטכנולוגיות או הצגת הטכנולוגיות בפני העיריות.a site by unik | powered by [Pixelit] כל הזכויות שמורות © פורום ה - 15 לאתר מרכז השלטון המקומי