פורום ה-15::פורום הערים העצמאיות
אושר סופית: רשות מקומית תוכל להסמיך פקחים לאכיפת זכויות הדרך על מדרכות העיר
אנו שמחים לבשר כי ביום 4.8.16 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016.
 
החוק מעניק לפקחים העירוניים סמכויות לאכיפת זכויות הדרך על מדרכות העיר לגבי אופניים, אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים ואופנועים.
 
מדובר בחקיקה שפורום ה-15 מקדם משנת 2010, על מנת לשכלל ולשפר את מערך התחבורה העירוני המורכב של ימינו, ולהעמידו בקו אחד עם המקובל בערים ובמטרופולינים בעולם.
 
החוק שאושר יסייע לייעל ולשפר את התעבורה העירונית בערי ישראל ולספק פיתרון לדילמות דרך לא פשוטות שצצו בשנים האחרונות בחיי העיר, כגון: הקונפליקט בין רוכבי האופניים ורוכבי האופניים החשמליים לבין הולכי הרגל, נסיעה של כלי רכב דו גלגליים על מדרכות העיר ועוד.

ניתן יהיה להתחיל באכיפה רק לאחר אישור "נוהל אכיפה ארצי", שיוכן על ידי המשטרה ויאושר בידי היועץ המשפטי לממשלה, תוך 6-9 חודשים ממועד פרסום החוק ברשומות.
 
משמאל תוכלו למצוא את נוסח החוק שפורסם ברשומות.


a site by unik | powered by [Pixelit] כל הזכויות שמורות © פורום ה - 15 לאתר מרכז השלטון המקומי