פורום ה-15::פורום הערים העצמאיות
נטל תקצוב החינוך והרווחה המוטל על הרשויות המקומיות בישראל – השוואה בינלאומית
משמאלכם תוכלו למצוא מסמך המתאר את נטל תקצוב תחומי החינוך והרווחה המוטל על השלטון המקומי בישראל, זאת בהשוואה למדינות החברות בארגון המדינות המפותחות, ה-OECD.

לפי נתוני ה-OECD, בשנת 2013, 35% בממוצע מהתקציב השנתי של רשויות מקומיות בישראל הוקדש לתחום החינוך. שיעור זה הינו מהגבוהים ביותר במדינות ה-OECD, וממקם את ישראל במקום השלישי בקרב מדינות הארגון, הרחק מהממוצע במדינות ה-OECD, שעומד על 25%.

בנוסף, לפי נתוני ה-OECD, בשנת 2013, 16% בממוצע מהתקציב השנתי של רשויות מקומיות בישראל הוקדש לתחום הרווחה. שיעור זה גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD, שעומד על 14%.


a site by unik | powered by [Pixelit] כל הזכויות שמורות © פורום ה - 15 לאתר מרכז השלטון המקומי