פורום ה-15::פורום הערים העצמאיות
נוהל חדש: העסקת עובדים בחוזים אישיים בעיריות האיתנות לא תותנה באישורי משרדי הפנים והאוצר

משרד הפנים פרסם ביום 7.7.16 נוהל חדש לפיו, העסקת עובדים בחוזים אישיים בעיריות האיתנות, במסגרת המכסה המותרת, לא תותנה באישורי משרדי הפנים והאוצר.

למעשה מדובר בהרחבה של נוהל העסקת עובדים בחוזים אישיים (בכירים ודירוגיים) החל בשלוש העיריות הגדולות, על כל העיריות האיתנות, על פי חוק לתיקון פקודת העיריות (מס’ 135), התשע"ד-2014 (חוק עיריות איתנות).

המשמעות היא שהרשויות האיתנות לא יצטרכו לקבל את אישור משרדי הפנים והאוצר לחוזים אישיים במסגרת המכסה המותרת להם, ובלבד שמנכ״ל העירייה או הממונה על משאבי אנוש חתם על מסמך המפרט שבוצעו הבדיקות ההכרחיות עבור אישור החוזה האישי (בדיקה תקציבית, משפטית וכד׳).

הרחבה זו של הנוהל לעיריות איתנות הינה תוצר של יוזמת פורום ה-15 להרחבת חוק עיריות איתנות שאושר בשנת 2014, ומכוחו הוכרזו עד כה 24 רשויות איתנות. החוק פטר את הרשויות האיתנות מהצורך בקבלת אישורים של משרדי הפנים והאוצר במספר נושאים, כמו תקציב, תב"ר, עסקאות מקרקעין, מחיקת חובות אבודים ונושאים נוספים.

שיהיה בהצלחה לעיריות האיתנות בקידום העניין, ובתקווה להרחבת מספר הרשויות המקומיות שיוכרזו כאיתנות בתקופה הקרובה.a site by unik | powered by [Pixelit] כל הזכויות שמורות © פורום ה - 15 לאתר מרכז השלטון המקומי