פורום ה-15::פורום הערים העצמאיות
אושר: רשויות מקומיות יוכלו לאכוף בנת"צים באמצעות מצלמות

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ביום 8.8.16 תקנות שיאפשרו לרשויות המקומיות לבצע אכיפה בנתיב תחבורה ציבורית באמצעות מצלמות .

התקנות מסדירות את אופן הצבת המצלמות ותפעולן, תוך התייחסות להיבטים של שמירת סודיות ואבטחת מידע, זאת כדי למזער את הפגיעה בפרטיות הציבור.

בין היתר, נקבע כי הרשויות המקומיות יידעו את התושבים מראש על האכיפה הצפויה והשימוש במצלמות, יציבו שלטים סמוך לנתיבי הנסיעה באופן שיבהיר לציבור כי הנתיב עשוי להיות מצולם, וכן יפרסמו באתר האינטרנט שלהן את רשימת נתיבי התחבורה הציבורית שבתחומן. כמו כן, נקבע בתקנות כי הודעת תשלום הקנס תכלול את הצילום, או אפשרות לצפות בו באופן מאובטח באינטרנט .

בנוסף, אישרה הוועדה תקנה המכפילה את הקנס על נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית ל-500 ש"ח, זאת לאור חומרת השיבוש של תנועת התחבורה הציבורית על ידי רכבים פרטיים.a site by unik | powered by [Pixelit] כל הזכויות שמורות © פורום ה - 15 לאתר מרכז השלטון המקומי