פורום ה-15::פורום הערים העצמאיות
חוף הים - חיפה
באוהאוס, דרך בגין - תל אביב
ביזור סמכויות לערים העצמאיות


פורום ה-15, המייצג את עיריותיהם של 40 אחוז מתושבי המדינה (כ-3 מיליון תושבים), הוא הגוף המרכזי הפועל לרפורמה ביחסי המדינה והערים העצמאיות. הערים החברות בפורום ה-15 מהוות מרכזים מטרופוליניים המעניקים שירותים לכ-80 אחוז מתושבי ישראל, ולמרבית העסקים והחברות במשק.

מטרת הרפורמה היא לבזר סמכויות לערים העצמאיות, להסיר חסמים ביורוקרטיים, ולאפשר לעיריות לתת שירות טוב יותר לתושבים ולמבקרים בתחומן, וכן לעודד את צמיחתו והתפתחותו של המשק כולו.
עקרונות הרפורמה עומדים בקנה אחד עם המגמה העולמית בנוגע לתחומי האחריות של גופי שלטון מקומי.

בין היתר אמורה הרפורמה להעניק לעיריות סמכות לבצע שינויים בגבייה ובתקצוב, לשפר את פעילותם של התאגידים העירוניים, לתת לעיריות משקל גדול יותר בתכנון העקרונות האורבניים בתחומן, לקצר תהליכי חקיקת העזר של העיריות, לקדם מיזמים חדשניים בתחומי התחבורה, התשתיות ואיכות הסביבה ועוד.

בפברואר 2014 אושר החלק הראשון ברפורמה - חוק עיריות איתנות. מטרת החוק היא להעניק סמכויות ומרחב החלטה עצמאיים מוגברים לעיריות איתנות בישראל, וכך לאפשר לעירייה להעניק שירות טוב יותר לתושביה במגוון תחומים. על פי החוק, תזכה עירייה שתוגדר איתנה (על סמך קריטריונים כלכליים הקבועים בחוק) לעצמאות ניהולית בשורה של נושאים, ביניהם אישור התקציב השנתי ותפעולו, אישור תקציב הפיתוח העירוני ותפעולו, עשייה במקרקעין וקידום מיזמים עירוניים, מתן זיכיון וחתימה על חוזים וכן מחיקת חובות אבודים.
במרץ 2014 הוכרזו 24 עיריות כעיריות איתנות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות). לצפייה בנוסח החוק לחצו כאן.

בקישורים משמאל ניתן למצוא פירוט של עקרונות הרפורמה וכן את הצעת חוק העיריות החדשה, הקובעת מעמד מיוחד לערים העצמאיות בישראל.


ראו גם:

מאבק מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 נגד התקצוב הדיפרנציאלי - במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2016-2015

ביזור סמכויות בתחום החינוך

ביזור סמכויות בתחום התכנון והבניה

ביזור סמכויות בתחום התחבורה

ביזור סמכויות בתחום הסביבה

מאמרי דעה בנוגע למעמד השלטון המקומי והעיריות העצמאיות בישראלa site by unik | powered by [Pixelit] כל הזכויות שמורות © פורום ה - 15 לאתר מרכז השלטון המקומי