פורום ה-15::פורום הערים העצמאיות
פסולת ומיחזור

אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת האקלים ממקדת את הטיפול בארבעה תחומי סל. אחד מהם הינו פסולת ומחזור. הסיבה לכך טמונה בהליכי פירוק הפראקציה האורגאנית בפסולת, אשר בתהליכים אנאירוביים , משחררת את גז החממה מתאן (CH4 ).

במהלך השנים היו פזורות בישראל למעלה מחמש מאות מזבלות פיראטיות שזיהמו בהתמדה את מי התהום והקרקע וגרמו למפגעים נופיים ותברואיים חמורים. חלקן אף היוו סכנה של ממש למטוסים, בשל להקות הציפורים שנמשכו אליהן. לשם כך פעל המשרד להגנת הסביבה לסגירת מזבלות פיראטיות במקביל לקידום הקמתן של מספר מטמנות פסולת מוסדרות העומדות בתנאי רישיון עסק מחמירים.

שיטת ההטמנה המוסדרת, על אף היותה מתקדמת יותר, כרוכה עדיין בגרימת מפגעים סביבתיים ובבזבוז משאב הקרקע המצוי במחסור בישראל. לטענת המשרד להגנת הסביבה עתודות נפח ההטמנה בישראל יסתיימו בשנים הקרובות. בנוסף, המטמנות ממוקמות בקצוות הצפוניים והדרומיים של ישראל בעוד עיקר הפסולת מיוצרת במרכזי האוכלוסייה במרכז הארץ. עובדה זו מובילה לצורך בשינוע הפסולת למרחקים ארוכים, סוגיה הכרוכה בפני עצמה ביצירת מפגעים סביבתיים (זיהום אוויר ופליטת גזי חממה הנובעים מצריכת דלק).

לאחרונה מוביל המשרד להגנת הסביבה מדיניות מתקדמת לטיפול בפסולת, בדומה לזו הנהוגה בארצות מפותחות בעולם. מטרת המדיניות הינה למזער את הנזק שמייצרת הצרכנות ההמונית והשלכותיה, ולהתייחס לפסולת כמשאב וזאת באמצעות הגברת מנגנונים המעודדים השבה ומחזור.

לצורך כך פועלים בפורום ה-15, בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, ארגוני סביבה ובייחוד - הרשויות המקומיות, למציאת פתרונות יישומיים ומועילים - הן בדרכי חקיקה והן במגוון תוכניות אופרטיביות. עשייה ענפה זו מטרתה הקמת מערך של פתרונות כוללניים - החל מחינוך לצרכנות נבונה ועידוד צרכנות אלטרנטיבית (יד שנייה, שווקי תן-קח, איסוף חפצים ועוד), דרך קידום תשתיות פיזיות ופתרונות מתקדמים לטיפול בפסולת (מתקני RDF , מתקני מיון והפרדה משוכללים, וכיוב’), העלאת מודעות התושבים לנושא מיון והפרדת הפסולת, רגולציה תומכת ואכיפה (חוק האריזות, פסולת בניין, היטל הטמנה) ועוד.a site by unik | powered by [Pixelit] כל הזכויות שמורות © פורום ה - 15 לאתר מרכז השלטון המקומי