עמדותיו הציבוריות של פורום ה-15 והנושאים בהם הוא עוסק באים לידי ביטוי, בין היתר, בכתיבה ובפרסום של מאמרי דעה. מאמרים אלו מתפרסמים בעיתונות הכתובה והאלקטרונית, ויש בהם כדי לבטא את עמדות הפורום ולעורר דיון ציבורי ראוי ופורה.

כמו כן, פורום ה-15 נדרש להתמודד עם הנושאים והעקרונות אותם הוא מקדם ועליהם הוא נאבק, בין היתר באמצעות התקשורת, או כתגובה לשאילתות שמתקבלות מהתקשורת.

להלן מגוון פרסומים מטעם פורום ה-15 מהשנים האחרונות. 

מידע עדכני בנושא פרסומים