פורום ה-15 החל את פעילותו בשנת 1999, ביוזמה משותפת של ראש עיריית חיפה דאז, מר עמרם מצנע, וראש עיריית תל אביב-יפו, מר רון חולדאי, במטרה לאגד את הערים הגדולות והעצמאיות בישראל ולפעול במשותף מול הממשלה לביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי.

"הערים/העיריות העצמאיות" אינן מקבלות "מענקי איזון" או "מענקי פיתוח" ממשלתיים, ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.

הערים המייסדות של פורום ה-15: אשדוד, באר שבע, גבעתיים, הרצליה, חדרה, חולון, חיפה, כפר-סבא, נתניה, פתח תקוה, ראשון-לציון, רחובות, רמת-גן, רעננה, ותל אביב-יפו.

בשנת 2008 הצטרפה עיריית אשקלון לפורום ה-15, ובשנת 2016 הצטרפה גם עיריית רמת השרון.

 

מליאת ראשי הערים פועלת כוועד המנהל של פורום ה-15.

 

יו"ר הפורום - ראש עיריית תל אביב-יפו, מר רון חולדאי.

מנכ"ל הפורום - עו"ד איתן אטיה.

 

בפורום מיוצגות מרבית הערים הגדולות בישראל, וכן מרבית המטרופולינים - מטרופולין חיפה, מטרופולין תל אביב והמרכז, ומטרופולין באר-שבע והדרום. כשליש מאוכלוסיית ישראל (3.1 מיליון) מתגוררת בערים אלה, וכ-80% מאוכלוסיית המדינה מבקרת בהן באופן יומיומי.

 

הערים החברות בפורום ה-15 משמשות הלכה למעשה כמרכזים ומוקדים של פעילות ציבורית, כלכלית, חברתית וחינוכית. בערים אלה פועלים מוסדות וגופים ציבוריים בעלי חשיבות לאומית -  מרכזי החינוך, המחקר והפיתוח והאוניברסיטאות המובילות בישראל, התיאטראות ומרכזי התרבות, מרכזי הספורט הראשיים, אזורי תעסוקה מגוונים, מרכזים רפואיים גדולים, ועוד.


ההיקף הרחב של האוכלוסייה אותה משרתות ערי פורום ה-15 ותפקידן במפה הלאומית, מעמידים אותן בחזית ההתמודדות עם האתגרים הלאומיים של מדינת ישראל – ובראשם: פיתוח סביבות מגורים איכותית עבור מגוון אוכלוסיות, פיתוח כלכלי ופיתוח מקורות תעסוקה, קליטת יוממות בהיקף גדול והתמודדות עם הגודש בכבישים, היערכות להשפעות משבר האקלים, פיתוח מתקדם של תשתיות, שירותי תברואה ומיחזור, פרישת שירותי בריאות, חינוך, תרבות, שירותים חברתיים, קליטת עלייה ועוד.

 
ההתמודדות עם אתגרים אלה, לצד ההובלה המשותפת של יוזמות משותפות לחיזוק העירוניות, שיפור השירות לתושבים ולמבקרים, והגנה על הסביבה והבריאות מעמידים את ערי פורום ה-15 בשורה אחת עם ערים מובילות בעולם, והפכו ערים אלה ואת השלטון המקומי בישראל בכלל לאי של יציבות והצלחה בשדה הציבורי והמקומי.

 

ישראל היא אחת המדינות הריכוזיות ביותר ב-OECD, מבחינת חלוקת הסמכויות בין השלטון המרכזי והמקומי. המשמעות היא שלערים בישראל חסרות סמכויות שלטוניות וניהוליות בתחומים מרכזיים הנוגעים לפעילות העירייה ולחיי היומיום של התושבים והמבקרים בעיר, ובראשם: ארנונה ומיסוי עירוני, פיקוח על עבירות תעבורה, שירותי תחבורה ציבורית, אנרגיה, פסולת ומחזור, חינוך, רווחה, ועוד. מהצד השני, העיריות נדרשות לממן גם שירותים ממלכתיים באופיים, שמתוקצבים בחסר – כמו חינוך ורווחה, וזאת על אף שלעיריות אין כמעט סמכות לקבוע את המדיניות בנושאים אלה.

 

עם התמסדות הפורום והתבססות מעמדו, החליטו ראשי הערים החברים בו לפעול גם לחיזוק וקידום העירוניות בישראל, בין היתר באמצעות גיבוש חזון משותף ופיתוח כלים וידע להתמודדות הערים עם הנושאים הבאים:  תכנון עירוני איכותי ובר קיימא, בניה ירוקה, היערכות למשבר האקלים, חיזוק החוסן העירוני, שקיפות מידע ושיתוף ציבור.

 

בנוסף, הפורום מרכז את פעילות הערים הגדולות והעצמאיות מול גורמי הכנסת והממשלה, ומוביל מאבקים משותפים לעיריות.