ביום ה', 14.10.21, השיק פורום ה-15 את 'המדריך לשיתוף הציבור בתהליכי תכנון, גיבוש מדיניות וקבלת החלטות ברשות המקומית'.
מדריך זה, בו השקענו עבודה רבה, נכתב בשיתוף פעולה עם נציגי העיריות ומיטב המומחים בישראל, ונועד לסייע למקבלי ההחלטות ולגורמי המקצוע בעיריות לתכנן ולבצע תהליכי שיתוף ציבור אפקטיביים.
 

תהליכי שיתוף ציבור הפכו לחלק חשוב ומשמעותי בעת קבלת החלטות עירוניות (למשל: הקצאת תקציבים, תכנון שכונות מגורים, שיפוץ רחובות ועוד). בהתנהלותה היומיומית של העירייה היא נתקלת חדשות לבקרים בסוגים רבים ומגוונים של דילמות עמן היא צריכה להתמודד לצורך קבלת החלטות אלו, לצד סוגים שונים של מנגנוני שיתוף ציבור אפשריים. מורכבות זו עשויה לגרום לבלבול ולקשיים לא מבוטלים בניהול תהליכי שיתוף ציבור.

 
על מנת לתת מענה למורכבות זו, פורום ה-15, יחד עם צוות מיוחד של נציגים מהעיריות ובשיתוף חברת Modus מתכננים עם אנשים בע"מ, השקיעו עבודה רבה בהכנתו ועריכתו של מדריך שיתוף ציבור מסודר ומקיף. תפקידו של המדריך להקנות לעיריות כלים, מידע וידע מקצועיים לתכנון ולביצוע של תהליכי שיתוף אפקטיביים, בריאים ומועילים.

המדריך כולל כלים מקצועיים שיסייעו לעיריות להשיב על שתי שאלות היסוד הנוגעות לתהליכי שיתוף ציבור:

- האם נכון להפעיל תהליך שיתוף ציבור בנושא / בתכנית / במיזם הרלבנטי שעומד על הפרק?

- ואם כן, אז מהו איזה סוג תהליך שיתוף הציבור שנכון לקדם באותו מקרה?


תהליך היישום על פי מדריך זה מבוסס על שני כלים מרכזיים:
1. מודל ה-S4 – המסייע בבחירת אסטרטגיית השיתוף (החל מיידוע בלבד של התושבים ועד שיתוף בקבלת החלטות וביישומן) -  ראו פירוט בעמ' 26-15.
2. מודל ה-Q7 – המסייע בעיצוב אופיו ותוכנו של תהליך השיתוף - ראו פירוט בעמ' 44-28.

 

למעבר למדריך המלא לחצו כאן.

למעבר לדף מידע הנוגע לאפשרות להזמנת סדנת הכשרה פרטנית לאנשי המקצוע בעירייה (בתשלום), זואת לצורך הכרת המדריך, המודלים המוצעים בו, ואפשרות להטמעתו בפעילות העירוני, לחצו כאן.