אחת ההשפעות המשמעותיות ביותר של משבר האקלים היא תופעת "אי החום העירוני", שצפויה ללכת ולהתגבר בשנים הקרובות – ובמיוחד בישראל החמה. כדי להתמודד עם השינויים הללו, עלינו למתן את פליטת גזי החממה ומזהמי האוויר בערים הגדולות, וכן לנקוט בפעולות תכנוניות שונות שיהפכו את העיר למוצלת, קרירה, ירוקה ומקיימת יותר.
יצירת מרחב עירוני מקיים משפרת בצורה משמעותית את איכות החיים. היא מעודדת תושבים לצאת לרחובות ולגנים, להיפגש אלו עם אלו ולהשאיר את חיי הפנאי ואת הפעילות הכלכלית בתחומי העיר. מרחב עירוני מקיים מעורר גאווה ותחושת קהילה בקרב התושבים ומזמין אליו מבקרים.
בעת תכנון או חידוש פני המרחב העירוני, עלינו לתת את הדעת להבטים כגון ניצול יעיל של הרוח והשמש, הצללות, נטיעת עצים, בחירת חומרים מושכלת, שימור וטיפוח טבע עירוני, יצירת גינות משותפות וקהילתיות, שמירה על שטחים פתוחים איכותיים, ניהול יעיל של מים ונגר עילי, ועוד.

דוגמאות וחומרים בנושא תכנון מושכל של המרחב העירוני:

מדריך לתהליך "יוצרים מקום"

קול קורא בנושא קידום וטיפול ה"יער העירוני" - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סיכום שנת מיזם 'היער העירוני' - 2019-2020

מחשבון קיבוע פחמן בעצים - טבלת עצים מקומיים