פורום ה-15 בנושאי תכנון, אקלים וסביבה 2023:

מאבק פורום ה-15 בחוק ההסדרים 2023: