עתיד העירוניות בישראל - ראיון עם מנכ"ל פורום ה-15

"הבעיה הגדולה עם כל השכונות החדשות שנבנות בישראל, היא לא שיש הרבה יחידות דיור, אלא התכנון הקלוקל שלהן. ממשיכים לשכפל את מודל 'שכונות השינה' שהוקמו כאן בעשורים האחרונים... כל התכנון מושתת על קדושת הרכב הפרטי, ויש הפרדת שימושים מוחלטת ושטחי ענק בזבזניים. (ע