התנגדות להארכת פעילות הותמ"ל


החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) התשע"ד-2014 מעניק לוועדה הארצית לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) סמכויות מיוחדות לקיצור הליכי תכנון למגורים. הוראת השעה המאפשרת את פעילותה של הותמ"ל מיועדת להסתיים באוגוסט 2018, אך בימים אלה מבקש שר האוצר משה כחלון להאריך את הוראת השעה בשנה נוספת. 
 
ואולם, הותמ"ל שהחלה לפעול לפני למעלה משלוש שנים, מעוררת ביקורת רבה עקב הליכי התכנון המזורזים, היעדר השתתפות ציבור בתהליך ובנייה למגורים על קרקעות חקלאיות בהיקפים נרחבים בכל אזורי הארץ.
 
לדברי איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15, "צריך לעצור את הוותמ"ל. זהו מוסד אנטי דמוקרטי, שלא מאפשר התנגדויות ורמת התכנון המפורט בו אינה מספקת. זהו מוסד שאינו מבין עירוניות מהי - בטח לא עירוניות מודרנית. זה גוף שמקדם שכונות שינה משעממות ודיכאוניות, מעודד פירבור וממשיך לעבות את הגודש הבלתי שפוי שיש בכבישי ישראל. וכדי להוסיף חטא על פשע - המוסד הזה גם מחסל באופן עקבי את השטחים הפתוחים סביב ערי ישראל רק משום שהוא יכול, ולא משום שהוא צריך ולא משום שחייבים. מן הראוי היה שהמוסד הזה יעבור מן העולם".

להרחבה על התנגדות הרשויות המקומיות, המועצות האזוריות וארגונים מקצועיים נוספים להארכת פעילות הותמ"ל - ראו להלן: