עיריית רמת גן אישרה מדיניות עירונית ליישום תמ"א 38 בעיר


עיריית רמת גן אישרה מדיניות עירונית ליישום תמ"א 38 בעיר, בפירוט של האזורים והשכונות השונים.

"במהלך השנים אושרו ברמת גן תוכניות שונות שמטרתן לעודד את ההתחדשות העירונית. במהלך הזמן נוספו לתיקוני תמ"א 38, גם פסיקות בית משפט, החלטות ועדת ערר ותיקונים בתכנית המתאר הארצית. נדבכים אלה גובשו לכדי מדיניות אחת המונהגת בעיר כעת ומובאת להצגה למליאת הועדה המקומית לצורך אישורה וקיבועה כמדיניות הוועדה המקומית בבואה לאשר בקשות להיתר ע"פ תמ"א 38. אישור מדיניות זו יביא לכדי ודאות תכנונית, כל זאת עד לאישור תכנית מתאר כוללנית לעיר, במסגרתה תאושר גם התכנית העירונית לתמ"א 38", נכתב בדברי הפתיחה של התכנית.

לקריאה נוספת על התכנית - לחצו כאן