כיצד ניתן לחזק את הכלכלה והקהילה המקומית, ולשפר את המרחב הציבורי באמצעות שווקים עירוניים?


מדוע הקימה לונדון מועצת שווקים עירונית?
כיצד היא וערים נוספות בעולם פועלות לחיזוק הכלכלה והקהילה המקומית, ולשיפור המרחב הציבורי?
וכיצד יכולים שווקים עירוניים לחזק את החוסן העירוני ואף לשקם אזור מוכה אסון?
 
הכנס The 10th International Markets conference שהתקיים בלונדון ביוני 2019 עסק בסוגיות הללו וסוגיות נוספות סביב הממשק שבין השוק לשכונה ולקהילה.
 
לקריאת הסיכום המלא, מאת תמר שטרצר, רכזת פרויקטים סביבה וקיימות בפורום ה-15, לחצו על הקובץ המצורף מטה.

סיכום_כנס_שווקים_בלונדון_2019_-_תמר_שטרצר_-_פורום_ה-15_U2636.pdf