ריאיון עם מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות בפורום ה-15, בו היא מפרטת את עיקרי תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"


פורום ה-15 השיק בחודש מרץ את תכנית ”ברית ערים לאיכות חיים וסביבה” לקידום איכות חיים וקיימות עירונית. התכנית מציבה לעיריות החברות בפורום סטנדרט אחיד לקידום קיימות בעיר, תוך מתן כלים להתמודדות עם מגוון האתגרים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים במציאות העירונית המשתנה.

לחצו כאן לקריאת ריאיון עם מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות בפורום ה-15, שהתפרסם במגזין רשויות ב-9.5.18, בו היא מפרטת את עיקרי החזון ואת הפרקטיקות הנלוות.